49 Degrees North Ski Area, Washington

Trail map from James Plfepsen of Spokane Valley, WA